අවුරුදු 64කට පස්සේ හමුවුනත් ප්‍රේමයේ වෙනසක් නම් සිද්ධ වෙලා නෑ…….

තමන්ගේ උසස් පාසැල් කාලයේ පෙම කාටවත්ම අමතක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයිනේ….ඒවායේ මතක සටහන් වලට කවුරුත් පෙම් බඳිනවා..කොහොමටත් පළමු පෙම කියන්නේ අමතක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයිනේ..ජොයිස් කෙවොකියන්ටත් ජිම් බෝමන්ටත් වයස අවුරුදු 81ක් පමණ වෙනවා.නමුත් අවුරුදු 64කට කලින් උසස් පාසැල් කාලයේදි මේ දෙන්නා පෙමින් වෙලී ඉඳ තිබෙනවා..නමුත් මේ කාලයාගේ ඇවෑමෙන් මේ දෙන්නා දෙපැත්තට වෙලා ඔවුන්ගේ ජීවිත ගත කරනවා..නමුත් අවුරුදු හැට හතරකට පස්සෙත් මේ දෙන්නා එක ෆෝන් කෝල් එකකින් තමන්ගේ සුපුරුදු මතකයට…සුපුරුදු ආදරයට යන හැටි නම් නියමයි..මේ විඩීයෝ එක බලලම ඉන්නකෝ..

hc 2

hc 3

Share this post with your friends!