ඩොලර් 21,00ක් වටිනා පළමු පන්තියේ ඩුබායි ගුවන් යානා ආසනයක සිට නිව් යෝර්ක් නගරය දිස්වන ආකාරය……පුදුම ලස්සනක්නේ…

විද්‍යාඟයින් පිරිසක් ඇන්ටාටිකාවේ කාලගුණ වෙනසවීම් පිළිබඳ පරික්ෂනයක් සිදු කිරිමට කටයුතු යොදා තිබුනා.නමුත් මෙය හදිසියේම අත්හැර දැමීමට ඔවුන් කටයුතු කලා. ඒ අන් කවර කාරණයක් නිසාත් නොව මෙම ද්‍රෝනය මගින් ඇන්ටාටිකාවේ තිබෙන විශාල අයිස් කුට්ටියක ඇති පිපිරුම් සලකුණු මෙම විද්‍යාඟයින්ට ගෙනහැර දැක්වීමත් සමඟය.මෙය ඉතා ගැඹුරට විහිදි ඇති පිපිරුම් සලකුණක් බවද සඳහන් කල යුතුමය.මෙම හේතුව නිසා මෙම පරික්ෂන කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව පතා ඉන් කිලෝ මීටර් 23ක් පමණ ඈතින් තම තම වාසස්ථානන නැවත ඉදි කොට පරික්ෂන කටයුතු ආරම්භ කීරිමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

Share this post with your friends!