මෙහෙම ව්‍යායාම කරන්න ඔබත් කැමති ඇති……..

ලාක්‍රෝස් කියන සමාගම විසින් ශරීර සුවතා සමඟ පරිඝනක ක්‍රීඩාවල සංයෝජනයක් සිදු කොට තිබෙනවා..මෙහිදි පාලක උපකරණයක් සහිත මැෂිමක් සහ වි.ආර් ක්‍රීඩාවේ යෙදීමට අවශ්‍ය අංගෝපාංග ද සපයයි..එමගින් සිරුරට අවශ්‍ය ව්‍යායාම සමඟ ක්‍රීඩාවේ නිරත වීමට හැකි වතාවරණයක් නිර්මානය කර ඇත.මේ වයර් රහිත ක්‍රීඩා උපකරණය හරහා ශරීරයේ නොයෙක් තැන්වල එනම් ගෙල,පපුව උරහිස් සහ තවත් නොයෙකුත් තැන්හි මාංශ පේශී උත්තේජනය කිරීමක් සිදු කරයි.මෙමගින් ක්‍රීඩාවේ නිරත වන්නා ගුවන් ගමනක නිරත වන ගුවන් නියමුවෙක් බවට පත් වේ..එමගින් එම ව්‍යායාම් යන්ත්‍රයෙන් අත් පා චලනය වීමට පටන් ගනී. මෙම උපකරණයේ මිල යුරෝ 7900ක් පමණ වනවා.මෙමගින් අනාගතයේ වර්චුවල් රියැලිටි ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථාන අනාගතයේ බිහිවනු දැකිය හැකිය.

Share this post with your friends!