කැඩපත අභියසට පැමිණි මෙම දැරිවියගේ අපූරු නර්තනය නම් බලන්නම වටිනවා………………

සමහරක් නර්තන විලාශයන් යම් පුහුණුවක් ලැබීමෙන් අනතුරුව රඟ දැක්විය හැකියි. එමෙන්ම තවත් සමහරක් නර්තන එයට ඇති නොතිත් ආශාව නිසාම රඟ දැක්විය හැකි ගොඩටද අයිති වෙනවා.ෆ්ලෙමින්කෝද එවැනි නර්තන කොට්ඨාශයක්..සමහරෙක් පවසන්නේ ෆ්ලෙමින්කෝ නර්තන රටාව ඉගෙන ගත නොහැක්කක් බවයි.එය ඔබට දැනෙන නර්තන විලාසයකි.ඉතින් මේ පුංචි සුරතලී ගේ නර්තනය දෙස බැලුවාම නර්තනය යනු දැනෙන වින්දනීය අභ්‍යාසයක් බව ඔබට වැටහේවී.

බලන්න ඇත්තම ෆ්ලෙමින්කෝ නර්තනයක්

දැන් බලන්න මේ පුන්චි සුරතලී ගේ ෆ්ලෙමින්කො නර්තනය…

Share this post with your friends!