කම්කරුවෙකුට සජීව විශාල වලසෙකු මුණගැසුනු භයානක මොහොතක්…………

මෙම තුර්කිය කම්කරුවා ගොඩනැගිලි සංකිර්ණයක කැණිම් කටයුතු වල නිරත වෙමින් සිටියදි සජීව වලසෙකුව මුණ ගැසී තිබෙනවා..මෙම වලසා පුද්ගලික ස්ථානය කොටගත් මෙම වාසභූමිය කැණිම් වලින් හානි පැමිණවීම මෙම වලසාගේ දැඩි කෝපයට පත් වුවා.නිය පහරමින් කිපෙන වලසා දුටු කම්කරුවන් යුහුසුළු වුයේ කැණීම් කටයුතු නවතා ජීවිත ගලවා ගැනීමට මෙම ස්ථානයෙන් ඉවත් වීමට සුදානම් වුනා.මෙවැනි ස්ථානයකට වලසෙකුගේ පැමිණීම නම් හරිම අසාමාන්‍ය කාරණයක්..මෙම වලසාගේ සැබෑ ස්වරූපය දැක ගැනීමට හැකි වුයේ මෙම වලසා සිටි ස්ථානයෙන් එළියට පැමිණිමෙන් අනතුරුව පසුව මෙම සද්ධන්තයා වනයට මුදා හැරුනා..

Share this post with your friends!