තම හත් හැවිරිදි පුතුගේ වීරකම් විඩියෝ කල මවක්… සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි වල ඉක්මනින්ම්ම පැතිරුනු විඩීයෝව

විශාල රථයක තම පුතු මෙලෙස රිය පැදවිමෙහි අවධානම පිළිබඳ ඔහුගේ මව එතරම් සැලකිල්ලක් නොදක්වා ඒ පිළිබඳ ආඩම්බරයෙන් එය විඩීයෝ ගත කර ඇති අයුරු ඔබට නැරඹිය හැකිය.මෙම විඩීයෝව මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා තුල මිනිසුන් පුදුම කරන්නක් බවට පත්වි හමාරය..මෙම දරුවාගේ මව අමන්දානන්දයට පත්ව පවසන්නේ තම හත් හැවිරිදි පුතු තමාත් සමඟ මෙසේ රිය ධාවනයේ නියුතු වීම පිළිබඳ උද්යෝගයෙනි.අවම වශයෙන් ඇය තම පුතුට ආරක්ෂක පටි පැළඳීමට හෝ අත් දෙකම සුක්කානම මත තබා රිය පදවන ලෙසවත් නොපැවසීමයි. ඇය ඔහුට රිය සෙමින් ධාවනය කිරිමට පමන්ක් කියයි.ඉතින් බලන්නකෝ………..

Share this post with your friends!