දුම්රිය අනතුරකින් මඟි ජීවිත බේරාගත්තු සුපිරි වීර කෝච්චි රියැදුරා… CCTV එකේ පටිගතවූ පුදුම දර්ශන!

ඉතා නාට්‍යානුසාරයෙන් සමන්විත මෙම සිසිටිවි දර්ශන රැගත් මෙහි පළපුරුදු කෝච්චි රියැදුරෙකු වන මෙතෙවුස් ස්කයිමන්සකි තම දුම්‍රිරිය ඉදිරියෙන් ඇති ලොරිය සමඟ ගැටි තදබල අනතුරක් සිදුවන්නට යන බව දැක ඉතා යුහුසුළුව හා නිර්භීතව එහි සිටින මගින්ට දුම්‍රිරියේ දීගාව ආරක්ෂිත ලෙස පොලු අල්ලාගෙන් සිටින ලෙසත් දුම්‍රිරිය පෙට්ටි තුල ඇති මාංචු ඇඳ දුම්‍රිරිය ගමන ආඩාල කිරීමට සහාය දෙන ලෙසත් උපදෙස් දීය.

ඒ වන විටත් පැයට කිලෝමීටර 110 ක වේගයෙන් ගමනේ නිරත වු මෙම දුම්‍රිරිය නැවැත්වීමට එහි ඇති බ්‍රේක් පද්ධති පවා වැරෙන් තද කිරීය.එමගින් මෙම ගැටීමේ හානිය අවම කර ගැනීමට හැකි විය. ඒත් සමඟ තම රියැදුරු ආසනයෙන් ඉවත් වෙමින් මඟින් ට උපදෙස් දිමත් සමඟම ලොරිය හා දුම්‍රරිය ගැටුනු අතර සියළු මඟින් සුළු තුවාල සහිතව බේරුනු බවත් සියල්ල තම උපදෙස් අනුගමනය කල බවත් මෙම රියැදුරු වැඩි දුරටත් ට්වි.එන් 24 සඳහා පවසා ඇත.

Share this post with your friends!