මේ මනුස්සයාට තියෙන්නේ නම් සුපිරිම වේගයක් තමයි….හා නෑයි කියලා කියනවාද?

මේ වගේ කෙනෙක්ව නම් ඕනෑ කෙනෙක් රැකියාවට ගන්න කැමති වෙයි..මෙම විඩියෝවේ දැක්වෙන්නේ ඩේටා එන්ට්‍රි පිළිබඳව..මෙතරම් වේගයෙන් ඔහුගේ ඇඟිලි චලනය විය හැකිද යන්නත් ඔබට සිතෙන්නට පුළුවන්..එක්තරා රිද්මයකට සිදු කරන මෙම ක්‍රියාව ඔහු කරන්නේ යතුරු පුවරුව දෙසවත් නොබලා..මොහු මිනිත්තුවකට වචන 80කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ටයිප් කරනවා..මෙයා මෙහෙම ටයිප් කරන්නේ ඉලක්කම්…අවුරුදු 30ක් තිස්සේ ඔහු නියුතු රැකියාව මෙයයි..ඉතින් ඒකට එක්ස්පර්ට් වෙන එක අහන්නත් දෙයක්ද?

Share this post with your friends!