ෆොමියුලා රේසින් කාරයටත් වඩා වේගයෙන් ක්රියාත්මක වෙන අපූරු මිනිසා…අපූරු වීඩියෝව බලන්න!

නමින් ඩේමියන් වොල්ටර් යන මොහු ප්‍රසිද්ධ නිදහස් ධාවකයෙකු මෙන්ම ජිම්නාස්ටික් ශූරයෙකු හා සටන් ජවනිකා ඉදිරිපත් කිරිමට හැකි ත්‍රාසකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත්වන දක්ශ පුද්ගලයෙකි. මොහුගේ හැකියාව කොතරම්ද යත් මොහු ෆොමියුලා රෙසින් කාරයක් සමඟ කරට කර තරඟ වැදිය හැකි පුද්ගලයෙකි.

Share this post with your friends!