ෆන් එකට කිසිඳු ආධාරක වැලක් නොගෙන උස ගොඩනැගිලි නගින කොල්ලා…අපුරු ගෝ ප්‍රෝ (කැමරා) වීඩියෝ මෙන්න!

ජේම්ස් කින්ග්ස්ටන් යනු නිදහස් දුවන්නෙකු මෙන්ම අතිශය භායානක ක්‍රියාකාරම්හි යේදිමට මහත් ලොල් කමක් දක්වන්නෙකි.ඔහු කිසිඳු ආධාරක වැලක් හෝ ආම්පන්නයක් නොගෙන ඔහුගේ ගෝ ප්‍රෝ කැමරාව පමණක් ආධාර කරගෙන ලෝකයේ විශාලතම හා උසම ගොඩනැගිල්ලක් තරණය කිරීමට පටන් ගත්තා. මෙවැනි භායානක දෑ කිරීම ඔහුටම ආවේණික ලක්ෂනයකි.

ඔහු මෙසේ තරණය කරන්නේ වෙම්බඉ නැමැති ක්‍රිඩාංගනයේ ආරුක්කුව දීගේය.

මෙසේ තම ආරක්ෂාව ගැන බිඳකුඳු නොසිතා, තමාගේ අන්තරාදායක අඩවිය සඳහා කිසිඳු ආම්පන්නයක් නැතිව ඔහු යන මෙම ගමන ඔබේ අත්ලට දාඩිය නොදැමිමට හේතුවක් නම් ඔබද ජේම්ස් කින්ග්ස්ටන් වැනි අයෙකු විය හැකිය.


මොහු මෙසේ අයිෆල් කුළුණ පවා තරණය කරමින් තම නිර්භීතකම කෙතරම්ද යන්න පෙන්වා දී ඇත.


මොහු මෙසේ අයිෆල් කුළුණ පවා තරණය කරමින් තම නිර්භීතකම කෙතරම්ද යන්න පෙන්වා දී ඇත. දැන් මොහුගේ ප්‍රධානම අභීලාෂය නම් ලෝකයේ උසම ගොඩනැගිල්ල වන බර්ජ් කලිෆා තරණය කිරීමයි. කෙසේ වුවද මෙම දර්ශන ඇඟේ ලොමු ඩැහැ ගන්වන සුළුය.

Share this post with your friends!