ළිදට වැටුණු සිOහයාව බේරා ගන්නා මෙහෙයුම…. අවසානය තෙක් බලන්න….

ගුජරාටයේ මිනිසුන් මෑතකදි සතෙක්ව බේරා ගනු ලැබුවා…හැබැයි එසේ මෙසේ සතෙක් නෙමෙයි…..සිංහයෙක්….අඩි 50 ක් ගැඹුර ළිඳකට තමයි මෙම සිංහයාව වැටි තිබුනේ..ඉතින් මිනිස්සු මේ සිංහයාට ළිඳෙන් ගොඩට ඒමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරනු ලැබුවා..මෙය ඇත්තෙන්ම හදවත උණුසුම් කරවන දසුනක්..මනුශ්‍යත්වය ඉස්මතු කරන අවස්ථාවක් ලෙස මෙය හුවා දැක්විය හැක..පසුව මේ සතාව වනජිවී නිළධාරින්ට භාර කිරිමට පියවර ගත්හ..මෙසේ මෙම සිංහයාව බේරා ගනු ලැබුවේ ළිඳට ඇදක් දමා ඒ මතින් පැමිනීමට සලස්වමිනි.

Share this post with your friends!