ළඟ ළඟම කෝච්චිය එද්දි රේල්පාරට බැස්ස අම්මගෙයි, දුවගෙයි ජීවිත පෙර කළ වාසනාවකට බේරුණු හැටි – වීඩියෝ!

නොසැලකිල්ල නිසා වගේම කලබලය නිසා ජීවිත නැතිවෙන අවස්ථා අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනූනවයෙන් ජීවිත බේරුනු අවස්ථාත් අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙනවා.

Share this post with your friends!