හොරා පොලිස් සෙල්ලම තම දරුවාගේ ඇසින් දැකිමට අවශ්‍ය නිසා මේ තාත්තා කරලා තියන දේ බලන්න….

ඩෑන් අයිවර්සන් කියන්නේ ඇත්තටම සුපිරි ගණයේ තාත්තෙක්..ඔහු තම ගෝ ප්‍රෝ කැමරාව උපයෝගි කරගෙන සුපිරි අන්දමේ ක්‍රියාවක් සිද්ධ කළා.තම වයස අවුරුදු දෙකක් පමණ වන පුතුගේ හිසේ ගෝ ප්‍රෝ කැමරාව සවි කළා.මෙය ඔහු සිදු කළේ හොරා පොලිස් සෙල්ලම අතර වාරයේ…මෙහි ප්‍රථිඵලය නම් කොට තිබුනේ සිඟිත්තෙකුගේ ඇසින් යන ලෙසයි..පුංචි පැටියා තාත්තාව සොයා ගනීවිද?මේක බලලම ඉන්නකෝ…ඒ තරමට ලස්සනයි..

Share this post with your friends!