හොරකමක් සිද්ධ වෙන වෙලාවේදී මේ අයකැමි වරයා මොකක්ද කරන්නේ බලන්න…

ඔබ සේවයේ යෙදෙන ස්ථානයට හොරෙක් ඇවිත් ඔබ දෙසට තුවක්කුවක් එල්ල කලොත් ඔබ ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ කුමන ආකාරයටද? සමහරක් විට ඔබ බය වෙන්න පුළුවන්…එහෙම නොවෙන්නත් පුළුවන්..සමහර විට ක්ලාන්ත වෙන්නත් පුළුවන්..හැබැයි ජිමි ජෝන්ස් කියන අයකැමිවරයා මෙයට හාත්පසින්ම වෙනස් දෙයක් කරනවා.එක් ආගන්තුයෙක් පැමිණ මෙම මිනිසාගෙන් මුදල් ගැනීම සඳහා තුවක්කුවක් දිගු කරනවා. එම අවස්ථාවේදී මුදල් දෙන ලෙස රඟපාමින් මේ අයකැමි වරයා කරන්නට යන දේ ඔබේ ඇසින්ම දැක ගන්න..

Share this post with your friends!