හොඳින් තම්බාගත් බිත්තර සාදා ගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි……

අද වන විට උදෑසන ආහාර වේලක කැපි පෙනෙන අංගයක් බවට මෙම හොඳින් පිසගත් බිත්තර එකතුව තිබෙනවා.ඒත් තවමත් මෙය නිසි පරිදි සකසා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ ගැටළුවක් පැන නැග තිබෙනවා.කිසිම විශේෂ භාණ්ඩ භාවිතා නොකර බිත්තර හොඳින් තම්බා ගැනීමේ පිළිවෙල තමයි මේ ඔබට පැහැදිලි කිරීමට සුදානම් වෙන්නේ…….

පියවර 1 : තම්බා ගැනීමේ මුල් පියවර
වතුර භාජනයක් රත් වීමට හරින්න බිත්තර හොඳින් තැම්බීමට අවශ්‍ය තරම් ජලය හා ප්‍රමාණවත් භාජනයක් අවශ්‍ය වේ. ජලය රත් වන විට විශාල හැන්දක් භාවිතා කරමින් සෙමින් බිත්තර ජලයට මුදා හරින්න…ගින්දර ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් අඩුකර ප්‍රමාණවත් කරමින් තබා ගන්න… දැන් මෙය විනාඩි දොළහක පමණ ප්‍රමාණයක් තැම්බෙන්නට හරින්න.. දැන් කලබල වීමට අවශ්‍ය නෑ.. මෙය විනාඩි 14ක් වනතෙක් තැබුවද කිසිදු හානියක් සිදු වන්නේ නෑ…

පියවර 2 : සිසිල් කිරීමේ පියවර
මිනිත්තු දොළහකින් පසු තම්බාගත් බිත්තර ලිපෙන් බා ගන්න…ඉන් පසු රත් වු වතුර ඉවත් කරන්න..ඉන් පසු ප්‍රමාණවත් තරම් සිසිල් ජලය ප්‍රමාණයක් එම තම්බා ගත් බිත්තර සීතල වීම සඳහා එක් කරන්න..බිත්තර කටුව සීතල වන තෙක්ම මෙය සිදු කරන්න.මේ ක්‍රමය නිසි ලෙස අනුගමනය කිරීම තුලින් මින් පසු පමණට වඩා බිත්තර තැම්බීමට හෝ වෙනත් කිසිදු අකරතැබ්බයකට මුහුණ දීමට සිදුවන්නේ නෑ..එළඹෙන පාස්කුව සතුටින් සැමරිම සඳහා ඔබේ ආහාර වේලට නිසි ලෙස පිසගත් බිත්තර එකතු කර ගැනීමට පුළුවන්….

Share this post with your friends!