හොඳම යාළුවෝ දෙන්නෙක් සිනමා ශාලාව ඇතුළුවෙනකොට එක්කෙනෙක් වෙලා…..මාරයි නේ………………

ඔබ චිත්රපටයක් බැලීමට ශාලාවට යන විට අදාල ප්රවේශපත්ර වල ගෙවීම් අවම කරගන්න යොදා ගත් ක්රමයක් දන්නවාද…? හොඳම යහළුවන් දෙදෙනෙක් චිත්රපටියට ප්රවේශපත්ර දෙකකට යන මුදල් අවම කරගැනීමට එක් අයෙක් රහසේම අනෙකාගේ ඇඳුම් ඇතුලට රිංගා එක් විශාල මිනිසෙකු ලෙස පෙනෙන පරිදි චිත්රපටි දොරටුව වෙත ලංවුනා. ඔවුන්ගේ ප්රයත්නය සාර්ථක වුවා. ප්රවේශපත්ර නිකුත් කරන බලධාරීන් මේ විශාල මිනිසෙකු බව විශ්වාස කළා. ඔවුන් මේ හේතුවෙන් වාසිදායක ලෙස චිත්රපටිය නරඹනු ලැබුවා.

cinema-1

cinema-2

Share this post with your friends!