හොඳම බාස්කට් බෝල් වාර්තාව ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් මාරයි නේ…

මෙම තරුණයා තුන්වෙනි වරටත් හොඳ උත්සාහයක නිරත වනවා.ඇත්තටම මෙය සමාන්‍ය මිනිසෙකුට සිදු කල හැකිද?ඔස්ට්‍රේලියානු යු-ටියුබර්ස්ලා කණ්ඩායමක් හොඳම බාස්කට් බෝල් ගිනස් වර්තාව පන්නා තිබෙනවා.මෙම කණ්ඩායම ක්‍රීඩාවට ප්‍රිය කරන අතර මොවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් ඔවුන්ගේ යු-ට්යුබ් චැනලය හරහා නැරඹීමට පුළුවන්..2015 මීටර් 126.5ක ගිනස් වර්තාව 2016 දී මීටර් 162කින් බිඳ හෙලීමට සමත් වීම නම් සැබැවින්ම අපූරුයි.

Share this post with your friends!