හොඳම ඡායාරූපකරනයේ යෙදෙන්න ඕනෑම කරුණු ටිකක් ගැන දැනගන්න ආසද?

ඡායාරූපකරනය යනු මේ වන විට නැතිවම බැරි දෙයක් බවට පත්ව ඇති දෙයකි. නමුත් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇලුම් කරන සාර්ථක ඡායාරූපකරණයක යෙදීමට නම් ඔබ මෙම ඡායාරූපකරනය පිලිබඳ යම් තාක් දුරකට හැදෑරීම හෝ හොඳ පළපුරුද්දක් ඇති කර ගත යුතුමය.නමුත් විනෝදාංශයක් ලෙස ඡායාරූපකරනයේ යෙදෙන අපට නම් මේ සඳහා වෙනම වේලාවක් වෙන් කර ගත නොහැකි තරම්ය. නමුත් තෝමස් ලෙතුහාර්ඩ් ගෙන් ඡායාරූපකරනයේ යෙදීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රම කීපයක්ම මෙහි හඳුන්වා දී ඇත.එනම්

සෑම විටම අප්‍රකට ඇඳුම් පැලැඳුම් අදින්න.
ට්රයි පෝඩයක් භාවිතා කරමින් ඡායාරූපකරනයේ යෙදෙන්න
බර්ස්ට් යන තත්වයේ සිට ඡායාරූපකරනයේ යෙදීමෙන් ඡායාරූප ගොන්නකින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තෝරා ගත හැකිය.
ඔබේ කැමරාවේ ඇතුලත ඇති උපාංග වෙන වෙනම භාවිතා කොට ඡායාරූපකරනයේ යෙදි එකිනෙකට වෙනස් ඡායාරූපකරනය පිලිබඳ අවබෝධයක් ලබාගන්න.
තවත් මෙවැනි නිවැරඳි සහ හොඳ ඡායාරූපකරනයේ යෙදීමට මෙම විඩීයෝව නරඹන්න.

Share this post with your friends!