හුසේන් බෝල්ට් මීටර් 200ය තරඟයක් නොමැතිව දිනපු හැටි!

ජැමෙයිකානු මලල ක්‍රීඩක හුසෙයින් බෝල්ට් රියෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලේදි මීටර් 200 ධාවන ඉස්ව්වෙන් රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට සමත් වුණා.

Share this post with your friends!