හිස් අතින් සොරෙකු සමඟ සටන් වැඳි අයකැමිවරිය.

එදිනෙදා ජීවිතයට අවශ්ය දෑ සපයන වෙළෙඳසැල් වල සිදුවන සොරකම් පිළිබඳ සලකා බැලිමේදී 6% ක ප්‍රමානයකට පොලීසීය වගකිව යුතු බව ඔබ දන්නවාද? මෙම සොරකම් ද වර්ග කල හැකි මෙන්ම ඒවා නිවාස කොල්ලකෑම්, මහමඟ කොල්ලකෑම් වශයෙන් සැලකිය හැක. මේවා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුල දැන් වැඩි වශයෙන් දැකගත හැක. මේ හේතූන් නිසාම වෙළඳ සැල් අය කැමිවරුන්ගේ රැකියාවද ඇත්තේ ඉතාමත් අවදානම් තත්වයකය.

නමුත් මෙ සොරකම් වලට එරෙහිව නැගිටි එඩිතර කාන්තාවක් විය. ඇය නමින් භූමිකා පටෙල්ය. ඇය ජොර්ජියා වල නව වෙළඳ සැල් වරියක වශයෙන් සේවය කළාය.එක් දිනක් වෙළඳ සැලට පැමිණි මනුශයයෙක් බඩු රැගෙන ඇය ළඟට පැමින එක්වරම තම පිස්තෝලය ඇය වෙතට දික් කළේය. එසැනින්ම ක්‍රියාත්මක වු ඇය වෙතට එල්ල කළේය. එසැනින්ම ක්‍රියාත්ම වු ඇය තම අත් දෙකෙන් ඔහුව අල්ලගෙන ඔහු සමඟ සටන් කලේය. ඇය ඇයගේ එම කාරිය අවසන් කිරීමට ගියේ මිටියද අතැතිවය. අනාගතයේදී පටෙල් වැනි වීර චරිතයක් වීමට ඔබටත් සිතෙනු ඇත.

Share this post with your friends!