හිම දිනයකදි විදුහල්පතිවරයෙකු විසින් සිදුකල නිවේදනය….කියවලම බලන්න…

කාඩිනල් ගිබ්සන් උසස් විදූහලේ විදුහල්පති වන ජේසන් කර්ටිස් ඉකුත් දිනයකදි පලකර තිබු විඩියෝවකට අනුව දැක්වුනේ සිදුවන හිම පතනය නිසා පාසල වසා දැමීමට නිවේදනයක් නිකුත් කරන ආකාරයක් දැක්වෙන්නකි.එපමණක් නොව ඔහු මෙම කවුරුත් නොමැති පාසල තුල තනිව වික්‍රමාන්විතයක යෙදෙයි..මෙයට ඔහු භාවිතා කරන්නේ පාසලේ ඇති ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයයි.ඔහු කෙතරම් උද්යෝගයෙන් හා සන්තෝසයෙන් කිසිවෙක් නැති පාසලේ සිදු කරන ඔහුගේ විකුම් නම් ඔබේ දෑසින්ම දැකිය යුතුයි..

Share this post with your friends!