හිතාගන්න බැරි මොහොතක සිදු වූ විනාශයක්!

අපි කියන්න යන මේ සිදුවීම වෙලා තියෙන්නේ චීනයේ. පාරේ ගමන් කරන විට පොළොව කිදා බහී කියලා කවුද හිතුවේ. ඒත් මේ කාන්තාව පාරේ අඩි 6ක් පහලට වැටී තිබෙනවා. මෙම සිදුවීම දැකපු ටැක්සි රියදුරෙක් ඉතා ඉක්මනින් ඇය බේරා ගැනීමට යුහුසුලු වුනා. ඒත් එක්කම පැමිණි ගිනිනිවන හමුදාව කාන්තාව සමග රියදුරු මහතාද බේරා ගත්තා. මෙවැනි සිදුවීම් අපේ රටේ වුනානම් ගිනි නිවන හමුදාව එන්නේ ඔක්කොම ඉවර වුනාට පස්සේ කියලයි මේක බලද්දි අපිට හිත්නේ.

Share this post with your friends!