හැමෝම බලන්න කැමති වුනු කලු වෙස්මුහුණු මැජික්කරුවා ගේ නවතම හෙළිදරව්ව…… වතුරේ ඇවිදීම?

අපි ඔබට කලු වෙස්මුහුණු මැජික්කරුවා ගේ පලමු වීඩියෝව රැගෙන ආවම ඔබ අපිට කිව්වෙ මෙවැනි තවත් වීඩියෝ ඉදිරියේදිත් පළ කරන ලෙසයි. ඒ පොරොන්දුව මත අපි තවත් වීඩියෝවක් ලෑස්ති කලා. මෙතනින් බලන්න කලු වෙස්මුහුණු මැජික්කරුවා වතුරේ ඇවිදින අයුරු හෙළි කරන අවස්තාව….

Share this post with your friends!