හව් හරණක් නොමැතිව සිටි අසරණ මුව පොව්වෙකු බේරා ගත් උදාර මිනිසා!

විශාල ගැඹුරු ඇලක වැටි පිළිසරණක් නොමැතිව ගිලීමට යන අසරණ මුව පැටවෙකු බේරා ගැනීමට එක් නිර්භීත මිනිසෙක් කටයුතු කළා.ටෙක්සාස් හි බුචානන් නැමැති වැවේ මෙසේ අනතුරට පත් වුනු මුව පොව්වා බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වුයේ ජෙෆ් පාකර් නම් තැනැත්තෙක්.ඔහු තම බෝට්ටුවෙන් පැන මෙවැනි ගැඹුරු සුළි ඇති ජාලාශයේ මහත් පරිශ්‍රමයක් යොදමින් මෙම මුව පැටවා බේරා ගැනීමට සමත් වුනා.එය මෙම විඩීයෝවෙන්ම ඔබට සනාථ වේවි. මේ වන විට 36,300කට අධික වාරයක් මෙය නරඹා ඇත.මොහුගේ මෙම ක්‍රියාව හැමගේ අගය කිරීමට ලක්ව ඇති බව නම් සැබෑය.

Share this post with your friends!