හර්බජන් සිං විසින් මල්ලව පොර ක්‍රීඩක කාලිගේ සිසුවෙකුට පහර දෙයි!

wwe කිව්වම ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා මොකක්ද කියලා. ඔව් ලෝකයේ තවත් එක් ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවක් මල්ලව පොර (wrestling) කියන්නේ. ඇමරිකාවේ මේ ක්‍රීඩාව හරිම ජනප්‍රියයි. හැබැයි ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් පිළිගන්න දෙයක් තමා මෙහි තියෙන සමහර දේවල් බොරු කියලා. දැන් මේ wrestling ඉන්දියාවේත් ටිකින් ටික ජනප්‍රිය වේගන එනවා. ඒ ලෝක මල්ලව පොර ශුරයෙක් වන ග්‍රේට් කාලි ගේ The Great Khali’s wrestling academy ය නිසා. මෙහි පුහුණුව ලබන සිසුවෙකු විසින් ඉන්දියාවේ සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක හර්බජන් සිංහට අභියෝගයක් කරලා තියෙනවා. ඒ “පුළුවන් නම් රින්ග් එකට ඇවිත් මට ගහන්න” කියලා. මේ අභියෝගය බාර ගත්ත හර්බජන් ඔහුට කරපු වැඩේ තමා පහත වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ.

Share this post with your friends!