හදවත නැවතෙන අවස්ථාවක්! මොහොතක් නරඹන්න……

මැන්ඩි හාර්වේට බිහිරි භාවයට පත් වන්නේ ඇයට වයස අවුරුදු 19දී..එය ස්නායු පද්ධතියේ අබාධිතමය තත්වයක් නිසා හට ගත්තක්..ඇයට දැන් වයස අවුරුදු 29ක්..ඇයගේ ආශාව තිබුනේ ගායිකාවක්, ගීත රචිකාවියක් වන්න…ඉතින් ඇය ඒ ආශාව අත හැරියේ නෑ.ඇයගේ ශරීර ආබාධය එය සඳහා බාධාවක් කර ගැනීමට කිසේත් ඇයට අවශ්‍ය වුනේ නෑ..තරංග හරහා සංගීතය ඉගෙනීමට ඇය හුරු වුනා. තාලය ඇල්ලීමට පාදය උපයෝගී කරගෙන ඇය නියමිත ස්වර පරාසයේ තම ගායනය සිදු කලා.මේ හේතුවෙන් ඇය ඇමරික ගොට් ටැලන්ට් හි සංගීත කාර්ය මණ්ඩලය මවිතයට පත් කිරීමට සමත් වුනා.ඇය කෙතරම් දක්ෂද යන්න ඔබේ ඇසින්ම නරඹන්න.

Share this post with your friends!