සෝමාලි මුහුදු මංකොල්ලකරුවෙකුට මුහුණ දෙන්න වෙන සිද්ධිය නම් හරිම අපූරුයි…

මුහුදු මංකොල්ලකාරයෝ තවමත් සැරිසරනවා යන්නට හොඳම නිදසුනක් ලෙස මෙය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්..මේ කියන්න යන්නේ සෝමාලි මුහුදු කොල්ලකරුවන් පිළිබඳවයි..බොහෝ කාලයක සිට මොවුන් කාර්ගෝ නැව් යටත් කර ගැනීම සිදු කරනවා..මේ තත්වය නිසා කාර්ගෝ නාවික බළධාරීන් පුද්ගලික ආරක්ෂක නිළධාරීන් යෙදවීම මෙහිදි සිදුකරනවා..ඉතින් මෙම විඩීයෝවේ දැක්වෙන්නේ සෝමාලී කොල්ලකරුවන් එවැනි නැවක් කොල්ලකෑමට ගිය අවස්ථාවක්..එම අවස්ථාවේ එම නැව ඉතා හොඳ ආයුධ වලින් හා පෞද්ගලික ආරක්ෂක බලධාරීන්ගෙන් සමන්විත වෙලා තමයි තිබුනේ..ඉතින් හිතාගන්න පුළුවන්නේ මංකොල්ලකාරයින්ට වෙච්ච වැඩේ…මේ වන විට මෙය මිලියන ගණනකගේ අවධානය දිනා ගැනීමට හේතුව තිබෙනවා.

Share this post with your friends!