සෘජුකෝණාස්‍ර හැඩැති ආකාරයට පෙනෙන වස්තූන් පරාවර්තනය වු විට සිදුවන දේ!

මෙය සිලින්ඩරයක්ද නැතිනම් සෘජුකෝණාස්‍රයක්ද ? මෙම මනස පිස්සු වට්ටන මායාව මේ වන අන්තර්ජාලය කලඹවා ඇත.මෙම ක්‍රමය තරමක් ව්‍යාකූලයි.මෙම ප්ලාස්ටික් සෘජුකෝණාස්‍ර සිලින්ඩර ලෙස පෙනෙන විට කෙසේ වෙයිද?මෙය වඩාත් ව්‍යාකූල කිරීම සඳහා මෙම සෘජුකෝණාස්‍ර භ්‍රමනය වෙමින් පවති.
Ambiguous-Cylinder-Illusion-3-700x393
මෙහි හැඩයද වෙනස් වේ.මෙය අංශක 360ට කැරකු විට මෙය වෘත්ත ලෙස හැරෙයි.
Ambiguous-Cylinder-Illusion-2-700x393
Ambiguous-Cylinder-Illusion-1-700x393 (1)
කොකිචි සුහුහුරා නැමැත්තෙක් මෙම ක්‍රමය නිර්මානය කර තිබේ.මෙය හොඳම මායාවන් අතර දෙවන තැනට ද පත්විය.මෙය ‘සැක සහිත සිලින්ඩර මායාව ලෙසද හැඳින්වේ.මෙය ඇස්බැන්දුමක් වුවද මෙය තාර්කිකව විසදා ගැනීම් අපහසුය. ඔබත් මෙය නරඹා බැලුවිට ඔබටද මෙහි වෙනස වැටහේවි……

Share this post with your friends!