සූක්ෂම ස්නයිපර් තුවක්කුකරුවෙකුගේ ලොමු දැහැගැන්වෙන ඉලක්කය…….

මෙම මාධ්‍යවේදියාගේ නම ඇමා ඇල්වාලේ..මෙයා වාසය කරන්නේ වගේම සේවය කරන්නේ ඉරාකයේ..මෙයාගේ ගෝ ප්‍රරෝ කැමරාවට ස්නයිපර් බුලට් එකකින් හානි වෙනවා..ඔහුගේම සේවයේ නියුතු සගයෙකුගෙන් ලද තෑග්ගක් තමයි මේ කැමරාව..මේක නිසා අමර්ගේ ජීවිතයට නම් හානි වුනේ නෑ..සුළු තුවාල පමණයි වුනේ..හැබැයි ඉතින් ස්නයිපර් එක නිසා කැමරාව නම් නැති වුනා…

Share this post with your friends!