සුපිරි බාස්කට් බෝල් වීරයෙක්…..

මෙහි සිටින මධ්‍යම වියැති තායිවාන ජාතිකයා,කාකි කලිසමක් හැඳ ඉතා දක්ෂ අන්දමෙන් බාස්කට් බෝල් ක්‍රීඩාවේ නිරත වනු දැකිය හැකිය.”පොතක් එහි මතුපිට කවරයෙන් කිසිදා මිනිය නොහැක යන්න මෙයින් සනාථ වේ.ඔහු ක්‍රීඩාවේ නිරත වන අතර තම ප්‍රතීවාදීන් ද ඉතා පහසු ආකාරයෙන් හසුරවමින් ක්‍රීඩාවේ නිරත වන ආකාරය පුදුම සහගතය..තම අවසාන ගෝලය දිනා ගැනීමට නොහැකි වුවද ඔහු ගේ දක්ෂතාවය පිළිබඳ කිසිඳු සැකයක් නම් නොමැත.මෙම විඩියෝව නරඹන්න.

Share this post with your friends!