සුදු මෝරා ආරක්ශිත කූඩුව කඩාගෙන එලියට එයි…. අසල සිටි මිනිසාට මොනවා වෙයිද?

මීටර් හතරක් දිග මේ සුදු පැහැති විලෝපික මෝරා මෝරුන්ගෙන් ආරක්ෂිත කුඩුවක් කඩා එයට ඇතුල් වන්නේ එය ජලයෙන් උඩට ගැනීමට පෙරයි.මෙම මෝරුන්ගෙන් ආරක්ෂිත කිමිදුම් කුඩුව මෙසේ විනාශ කොට ඇත්තේ ඒ තුල සංචාරක කිමිදුම් කරුවෙකුද සිටියදීයි.බලමාළු ඇමක් සමඟ පොර බඳිමින් සිටි අවස්ථාවේදි මෙම මෝරා මෙම ක්‍රියාව සිදුකර තිබෙනවා.මෙම සුදු මෝරුන්ට ජලය තුල පැයට සැතපුම් 25ක වේගයෙන් පිහිනිය හැකි අතර වහා ක්‍රියාත්මක වු කාර්ය මණ්ඩලය හැකි ඉක්මනින් කූඩුවේ උඩු පියන ඉවත් කිරීමට සමත් විය.වසනාවකට හා ආශ්චර්යකට මෙන් එම කිමිදුම් සංචාරකයාට නිරුපද්‍රිතව දිවි ගලවා ගැනීමට හැකිවීම නම් විශාල සතුටක් බව පැවසිය යුතුමය…

Share this post with your friends!