සීල් මත්සයෙකුට එල්ල කරන ක්ෂණික දරුණු මෝර ප්‍රහාරයක්…..

මෙය ඇත්තෙන්ම දකින්නට අසීරු දුර්ලභ ගනයේ විඩීයෝවක්…මෙහි දැක්වෙන්නේ සුදු මෝරේකු සීල් මත්ස්‍යයෙකුට එල්ල කරන දරුණු ප්‍රහාරයක සමීප දර්ශන ඇතුලත්ව තිබෙනවා.මෙය සිදුවන්නේ සීල් දූපත අවට..කුසගිනි සහිත දරුණු මෝරුන් නිතර මේ දූපත වටා හැසිරෙන අතර බොහෝ විට මෙම ප්‍රහාරයන් එල්ල කරනු ලබන්නේ උදය කාලයේදී.ඉතා වේගයෙන් ජලය තුලින් පැමිණ ප්‍රහාරය එල්ල කීරීමට මෙම සුදු මෝරුන් ඉතා දක්ෂ බව කිව යුතුයි..දකුණු අප්‍රිකාවේ කේප් ටවුන් වල තමයි මෙම විඩියෝව පටිගත කොට තිබෙන්නේ…එම ප්‍රදේශය සුදු මෝරුන්ට ඉතා ප්‍රසිද්ධ ප්‍රදේශයක් බවත් කිව යුතුයි.

Share this post with your friends!