සියදිවි හානි කරගන්න හදපු කාන්තාව බේරගන්න කවුද එන්නේ කියලා බලන්න…..

මෙම විඩීයෝවේ කාන්තාවක් සිය දිවි හානි කරගැනීම උදෙසා රේල් පාරේ දිව යනවා..අධිවේගී කෝච්චියක් ඒමට තත්පර කීපයකට කලින් මෙම කාන්තාව යමෙකු විසින් බේරා ගනු ලබනවා..ඒ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි..රේල් පිළි වැඩකරුවෙක්..ඇයගේ අතින් අල්ලා ඇඳිමෙන් නැති වීමට ගිය ජීවිතයක් බේරා ගැනීමට ඇ‍ය සමත් වෙනවා…මේ කාන්තාව බේරා ගැනීමට යන අතරවාරයේ මේ සේවාකයාටත් තුවාල සිදුව තිබෙනවා.තවත් තත්පර කීපයකට පසු මේ මිනිසා කල උතුම් ක්‍රියාවට උදව් කිරීමට තවත් දෙදෙනෙකු පැමිණියා..

Share this post with your friends!