සිමෙන්ති දැමු තැනක ඉට ඉහලින් ඇසුනු මියෑව් ශබ්දය!

ඔබ අඩිය තබන සිමෙන්ති පොළව යටින් මියෑව් ශබ්දයක් ඇසුනොත් ඔබ කුමක් කරයිද? මෙයට විකල්පය ඉතා සරලය පැහැදිලිය. අර්සාස් හි සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට ඇතුල් වන පඩිපෙලට පැමිනි අමුත්තන් කීපදෙනෙකුට සිමෙන්ති පොළවට යටින් පූස් පැටවුන් කෑ ගසන ශබ්දයක් ඇසිමට පටන් ගත්තා. ඔවුන් වහාම මේ පිළිබඳ පොලීසීය දැනුවත් කලත් එතරම් තැකිමක් නොකල නිසා ඔවුන් මෙම පූස් පැටවුන්ගේ දිවි බේරිමට ඉදිරිපත් වුවා. මෙම පූස් පැටවුන් බිල්ඩිමක වහලයක මත සිටිද්දි වතුර බහින නළයට ඇද වැටී පොලොව යටට යන්නට ඇතැයි විශ්වාස කළා. ඔවුන් පොලොව විද මෙම පූස් පැටවුන් බේරාගත් අතර ඔවුන්ට පසුව අධාර වශයෙන් කිරි,බෙහෙත් ආදීයද ලැබුණා. ඔවුන් තරමක් වැඩුණු පසු ඇතිකරගැනීම සඳහා ලබා දෙන බව ඔවුන් බේරා ගත් කණ්ඩායම තීරණය කර තිබෙනවා.

Share this post with your friends!