සින්දු කියන බීගල්, බලන්න මෙයාව කීවෙනි වටයට යවන්න පුලුවන්ද කියලා…

මේ විඩීයෝව මෙච්චර ප්‍රසිද්ධ වෙන්න හේතුවක් තියනවා….ඒ හේතුව තමයි මේ බීගල්ස්ලට ඉතා හොඳින් ගීත ගායනා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා…මෙගොල්ලන්ගේ ගායනය බලාගෙන ඉන්න තරම් ලස්සනයි…ගායනා කරන්නෙත් හදවතින්මයි…ඉතින් මෙහෙම සත්තු ලස්සනට ගීත ගායනා කරන එකම කොච්චර දෙයක්ද?තවත් එක දෙයක් තියෙනවා …මේ විඩීයෝ එක අනිත් අයත් එක්ක ශෙයාර් කරගන්න අමතක කරන්න එපා.

Share this post with your friends!