සිඟිත්තා පස් වෙනි තට්ටුවෙන් බිමට වැටුනා මේක දුටු අසල්වැසියන් කළ දේ මෙන්න!

මෙය ඇත්තටම ඇඟ කිලිපොලා යන සිද්දියක්. තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයක පස්වන මහලේ සඳලූ තලයේ කුඩා පිරිමි ලදරවෙකු ආරක්ෂක වැට පනිනු අසල්වැසියන් විසින් දැක තියෙනවා. හිතාගන්න වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ. මොහොතකින් හය හතර නොදත් මේ දරුවා බිමට වැටෙනු නොඅනුමානයි. අසලින් ගමන් කල අසල්වසියෙන් උඩ තට්ටුවේ සඳලූ තලයෙන් අඬන ශබ්ධයක් ඇසි උඩ බලන අවස්ථාවේ මේ සිද්ධිය ඔහු විසින් දැක තියෙනවා. වහාම ක‍්‍රියාත්මක වූ මොහුන් කලේ මොකක්ද කියල මේ වීඩියෝවෙන්ම බලාගන්නකෝ.

Share this post with your friends!