සිකුරාදා වෙනකන් බලන් ඉන්න අපිටම කියාපු වීඩියෝව….

සතිය පුරාවටම කන කට්ට අපි දන්නවානේ. බොසා ගෙන් බැනුම් අහලා පරක්කු වෙලා ඇවිල්ලා වැඩ මිස් වෙලා එකම ජOජාලයයි. ඒත් අපි කාගෙත් එකම බලාපොරොත්තුව ඉක්මනට සිකුරාදා එන්න කියලයි. යාලුවෝ එක්ක සෙට් වෙලා පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙන්න. සතිය පුරාම අපි කන කටු වලට සමාන කරලා අන්තර්ජාලයේ තිබුනු මේ වීඩියෝවට නම් අපි කාටත් හිනා යනවා. ඔයාලත් බලලා කූල් වෙන්න. සිකුරාදා වෙන්න තව පැය කිහිපයක් තියෙනවා නේ.

Share this post with your friends!