සිංගප්පුරුවේ සිදුවෙන මේ අද්භූත සිදුවීම ගැනත් කථා නොකර බෑ…

ඩෑශ් කැමරාවක සටහන් වු වීඩියෝවක් ලෙස මෙය හඳුන්වා දිය හැකියි.මෙය එක්තරා ෆේස් බුක් පිටුවක තමයි පළවි තිබුනේ.සිංගප්පුරුවේ කලබලකාරි මාර්ගයක පාරෙන් එහා පැත්තට යෑම සඳහා කාර් රථයක් නවතා තිබුනා.ඒත් එක පාරටම කොහේද ඉඳලා ආපු කාර් එකක් මේ හරවන්න තියෙන කාර් එකේ වැඳෙනවා.මෙහි තියෙන විශේෂත්වය නම් කිසිදු කලබලයකින් තොරව හැරවීමට තිබුනු පාරෙන් මෙසේ සිතාගත නොහැකි අයුරින් කාර් එකක් පැමිණීමයි.මේක බැලුවම මේ අද්භූත සිදුවීම ගැන ඔයාලට සිතාගන්න පුළුවන්.

Share this post with your friends!