සිංගප්පුරුවේ ගෘහ සේවිකාවකට භූතාවේශ වෙලා.

මෑතකාලීනව අප බොහෝ භූතාත්ම පිළිබඳ කථා අසා ඇත්තෙමු.මේවා කවුරු පිළිගත්තත් නැතත් මෙයට ආදාල විඩීයෝවල අඩුවක් නම් ඇත්තේම නැහැ.මෙම විඩීයෝවේ දැක්වෙන ආකාරයට සිංගප්පූරු ගෘහ සේවිකාවකට භූතා වේෂ වු අවස්ථාවක් තමයි මෙයින් දිස්වෙන්නේ!සුදුපාට දිග ඇඳුමක් ඇඳගත්තු ගෘහ සේවිකාව ආලින්දයේ සොම්බි කෙනෙක් වගේ ඇවිදින අයුරු දිස්වේවි.ඒක දකිනකොටත් ඇත්තටම බය හිතෙනවා.ඔයාලා බලලම ඉන්නකෝ!

Share this post with your friends!