සෑමදා තම සොයුරා පාසල් ගොස් එන විට මේ ආදරනීය සොයුරිය කරන දේ දෑක, ඔබේ නෙතඟට කඳුළක් එවී..

තම වැඩිමහල් සොහොයුරු ජැක්ස්ටන් නිවසට පැමිනෙන්නේ එකම වේලාවකට බව දත් ඔහුගේ සොහොයුරිය වේලාව ලංව බසය එනු දුටු විගසම ප්රිතියෙන් ඉපිල උඩ පැනීමට පටන් ගනී.ඇය තම සොහොයුරු පැමිනෙන වේලාව හොඳින්ම දනී. බසය නවත්වන සෑම දිනකම ඇගේ මුහුනේ ඇති සතුට පිළිඹිඹු වන ඇගේ මව විසින් ලබා ගත් මෙම රූප දුටු විට ඔබේ මුවටද සිනහවක් එන බව නියැතය.ජැක්සන්ට ඇය සතු ආදරය කෙතරම්ද යන්න ඔබට වැටහෙනවා නේද?මෙම දැරිය නමින් සෙසිලියා වන අතුරු මෙය අපූරු සහෝදර බැම්මක් බව පැවසිය යුතුමය. පහතින් ඈත්තෙ මෙම දරුවා දිව යන අයුරු ඈයගෙ මව විසින් කල වීඩියෝවයි.

Share this post with your friends!