සමුරායි කඩුවකින් කොන්ඩය කපා ගන්න හැටි…අපුරු වීඩියෝ!

haircut-1
ජපාන සමුරායි කඩුව මා වඩා සිත් ගත් අවියක් වන අතර එය ඉතා විශිෂ්ඨ ගනයේ නිමවුමක් ඇති ආයුධයක් බව ජාතික භූගෝල විකාශන චැනලය මගින් ඉදිරිපත් කර වර්තාමය වැඩසටහනකින් හෙලි විය. මෙම සමුරායි කඩුව හා බැඳි ඇත්තේ එක් නියාමයකි.ඒ එක් කඩු පහරින් මරු මුවට පත් වීමයි.එවැනි අවධානමක් ඇති භායානක අවියක් කොන්ඩා මෝස්තර විලාසිතා කරගැනිමේ ආම්පන්නයක් ලෙස භාවිතා කරතැයි මා පැවසුවොත් ඔබ් නිසැකයෙන්ම පුදුම වනු නිසැකය.නමුත් වියට්නාම් කොන්ඩා මෝස්තර නිර්මාන ශිල්පියෙකු වන නුයෙන් හොන්ග් හන් වෘත්තිමය වශයෙන් ඔහු ප්‍රගුන ඇති කලාවෙන් කොන්ඩා කපයි.

නමුත් දශමයකින් හෝ ඔහුගේ උපක්‍රම වෙනස් වුවහොත් මිනිස් ජීවිතයක් පවා අහිමි විය හැකිය.වසර 4කට පෙර මොහු ඉතා ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩාවක් වන නව මානයන් සොයා යමින් කොන්ඩා කැපීම සිදු කිරීමට පටන් ගත්තේය. මේ සඳහා ඔහු පැරණි කටන යන අසීරු අවි ආයුධ භාවිතා කරමින් මෙම කොන්ඩා කැපීමේ කලාව ප්‍රගුණ් කොට අවසානයේ මෙම සමුරායි කඩුව මෙයට භාවිතා කිරීමට පටන් ගත්තේය. මෙවැනි නිතර යුද්ධ සඳහා යොදා ගන්න අවියකින් කොන්ඩය කපන එක මොනතරම් පුදුම සහගතද?

Share this post with your friends!