සම්ප්‍රදායික කේක් එකට වඩා එහා ගිය කේක් එකක් මේ!

විවාහා දිනය කියන්නේ කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ ලස්සනම දවස කියලා අමුතුවෙන් කිව යුතු නෑනේ! ඒ නිසා තමයි කරන්න පුළුවන් උපරිම විසිතුරු දේවල් කරලා මේ දවස ලස්සන කරගන්න බලන්නේ!ඉතින් එක්තරා පතාගෙන ආපු යුවළක් හරි අපූරු දෙයක් කළා..මෙයාලගේ විවාහා උත්සව දිනයේ කේක් එකක් මෙයාලට අවශ්‍ය වුනේ නෑ..සාම්ප්‍රදායිකව කේක් කපන එක මෙයාලා ප්‍රතික්ෂේප කලා.ක්ලේටොන් ලී සහ කරේන් චෑන් තමයි මේ යුවළ..පීනාටා සහ නොයෙක් පළතුරු වර්ග උපයෝගි කරගෙන වෙනම කේක් එකක් එක්තරා ආයතනයකට දිලා හදා ගත්තා..මේකට වයින් බෝතලුත් උපයෝගි කරගන්න මෙයාලා අමතක කරේ නෑ..

Share this post with your friends!