සමනළ් රැගුමන් අතරේ…….

අස්‍රෆ් නසීර් යන අය බ්‍රිට්නි ස්පියර්ස්ගේ ටොක්සික් යන ගීතය නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය කොට තිබෙනවා..එය අතිශය ජනප්‍රියත්වයට පත්ව තිබෙන බව පැවසිය යුතුයි.එය කෙතරම් ඔබව කුල්මත් කරනවාද යන්න ඔබට මෙම වීඩියෝව නැරඹිමෙන් පසු අනාවරණය වේවි..එයාර් ඒෂීයා ගුවන් යානයේ ගුවන් සහායක සේවකයින් මේ ටොක්සික් ගීතය එයාලාගේම තාලයකට ප්‍රතිනිර්මානය කොට ඇති බව ඔබට මෙය නැරඹු විට සනාථ වේවි.

Share this post with your friends!