සතුන් වෙනුවට මිනිසුන් කූඩු කරන චිනයේ සත්ව උද්යානය…පිස්සු හදෙනවා!

සත්වෝද්යානය යනු ආරම්භයේ සිටම මතභේදයට ලක්වු කාරණාවකි.ඉතා සරලව පැවසුවහොත් ඔබ සත්වයෙකු නම් කූඩුවක වාසය කිරීමට ඔබ කැමැත්තක් දක්වන්නේද?….මෙය නැවත නැවත අසමින් ඔබේ පිළිතුර අපේක්ෂා කලත් ඔබ නිසැකවම එසේ විසිමට අකමැති බව පවසනු ඇත. චීනයේ ඇති එක් සත්ව උද්යානයක් මෙම ක්‍රමය උඩු යටිකුරු කරමින් නව ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කිරීමට සමත් විය. එනම් සතුන් වෙනුවට මිනිසුන් කුඩු කිරීමයි. විශාල භායානක සත්වයින් වන කොටියන්, සිංහයන්, වලසුන්, මෙහි නිදහසේ සැරි සරන අතර නැරඹිමට එන ජනයාට ආරක්ශිත වාහන කුටි සකසා ඒ තුල රඳවයි.මෙමගින් සතුන්ට නිදහසේ වාසය කිරිමට හැකි වන අතර ඔවුන්ගේ අඩවියට ඇතුල් වන නරඹන්නන්ට මෙම චමත්කාරජනක් සත්වයන්ව ඉතා සමීපව නැරඹිය හැකිය.

Share this post with your friends!