සත්ත්ව විද්‍යා විද්‍යාඟයෙක් චීටාව කොට්ටයක් කරගෙන………….

මෙම පහත දැක්වෙන විඩීයෝව අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ සත්ත්ව විද්‍යාඟයෙක්.මෙහි දක්නට ලැබෙන්නේ ආබාධිත අප්‍රිකානු චීටා කෙනෙක්.එම චීටා ගැහැණු සත්වයෙක් ඇය මෙනින්ජයිටිස් කියන උත්පත්තිගත ආබාධ තත්වයෙන් පසුවනවා.එය ඇයගේ ස්නායු පද්ධතියට බලපා තිබෙනවා.එමෙන්ම එය අස්ථි වලටත් සන්ධි වලටත් බලපානවා.ඇය ආශ්වාස කරන විට හෘද ස්පන්දන වේගය වැඩිවෙනවා මෙන්ම ඇය ප්‍රාශ්වාස කරන විට හෘද ස්පන්දනය අඩුවේ.ඩොල්ෆ් කියන මේ සත්ත්ව විද්‍යාඟයා මෙය සොයාගත් නිසා තමයි පහත දැක්වෙන විඩියෝව ඔබට නැරඹීමට යොදා තිබෙන්නේ…..ඔබම එය නරඹා බලන්නකෝ.

Share this post with your friends!