සජීව වැඩසටහනක තායි නිරූපිකාවක් මිනිමස් කන භූතාත්මයක ආවේශය ගනි!

තායි නිරූපිකාවක් වන තිප්පුවාන් පූජ් සජීව වැඩසටහනක මිනිමස් කන භූතාත්මයකට ආවේශ වීම බොහෝ දෙනා කම්පනයට පත් කරන්නක් විය.මේ නිරූපිකාව ආවේශ වී දොඩවන දෙඩවිල්ල මේ වන විට අන්තර්ජාලය තුල වෛරසයක් මෙන් පැතිරි ඇත.මැය පොප් නැමැති මිනිමස් කන්නෙකු ඇයට ආවේශ වි ඇතැයි කියමින් සොෆාවේ වේදනාවෙන් ඇඹරීමට පටන් ගත්තා.ඇය නිරතුරුවම ඌරු ලේ අවශ්‍ය බවත් මෙම ආත්මය තමාගේ ඇති ලස්සනට වශීවි ඇයව ආහරයට ගැනීමට ප්‍රිය කරන බවත් පවසා සිටියා. මෙහි මුළු සිද්ධියම ඔබේ ඇසින් නරඹන්න…

Share this post with your friends!