සජීවි සම්මුඛ සාකච්ජාව වහාම නවතා ඔහු වෙරළ දෙසට දිවගියේ ඇයි?

ටිම් කැප්‍රා කියන්නේ වේරෝ නම් මුහුදු වෙරළේ ජීවිතාරක්ෂක නිළධාරියෙක්..ඔහු තම රාජකාරි කාලය නිමා කොට තිබුනේ..එම නිසා ඔහු කිප් බ්‍රාසි සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් සඳහා එකතු වි සිටියා..එහිදි හදිසියේම මුහුද දෙස සිටි මිනිසුන් දෙදෙනෙක්ගේ නොසන්සුන් කැළඹීම ඔහු දුටුවා..ඒ වේලාවේදීම ක්‍රියාත්මක වු ටිම් තම රාජකාරියේ වේලාව නොතකා මනුශ්‍යත්වයේ නාමයෙන් එම මිනිසුන්ගේ ජීවිත බේරා ගැනීමට ඉදිරිපත් වන අයුරු ඔබට මෙම විඩීයෝව නැරඹු විට ඔබට දක්නට පුළුවන් වේවි..ඔහු ඉදිරිපත් නොවන්නට මිනිස් ජිවිත දෙකක් බිලි ගන්නට ඉඩ තිබුනා..

Share this post with your friends!