සංචාරකයෝ සෙල්ෆි අරන් ඩොල්ෆින් පැටියා මියගිහින්!

ආර්ජන්ටිනාවේ වෙරළ තීරයක Franciscana ඩොල්ෆින් පැටියෙක් ඉන්නවා දැකපු මිනිස්සු ඒ ඩොල්ෆින් පැටියා එකක් වතුරෙන් එළියට අරන් ඡායාරූප ගන්න ගිහින්. නමුත් මාලුවෙකුට වතුරෙන් පිට ගොඩක් වෙලා ඉන්න බැරි බව ඔවුන්ට අමතක වෙලා. අන්තිමට ඔවුන්ගේ නොසැලකිල්ල නිසා ඩොල්ෆින් පැටියා මියගිහින්.

ඒ ඩොල්ෆින් වර්ගය වඳවීගෙන යන වර්ගයක් ලු. වනජීවී සංවිධාන රාශියක් මේ ක්‍රියාව හෙළාදැකලා තියනවා. ඒත් සමහරු නම් කියන්නේ මිනිස්සු එන්න කලින්ම ඩොල්ෆින් පැටියා මියගිහින් හිටියා වෙන්නත් පුළුවන් කියලයි (ඌ වෙරළ ආසන්නයටම පාවෙලා ඇවිත් තිබුණේ ඒ නිසාද කියන්න දන්නේ නැහැ). එහෙම වුණත් නැතත් මේ සිදුවීම කාටත් හොඳ පාඩමක්. සොබාදහමට දෙන්න ඕන ගෞරවය දෙන්න ඕනේ. කිසිම විටම සීමාව ඉක්මවා යන්න හොඳ නැහැ.

Share this post with your friends!