ශීතකරණයක් වැදී මියන්නට ඔන්න මෙන්න තිබී බේරුණු අපූරුව…. හිතාගන්න බෑ!!!!!

මේ වීඩීයෝව ඇත්තක්ද බොරුවක්ද කියන එක තාම හරියට විශ්වාස නෑ…හැබැයි මේක නම් නියම විකාර පිස්සු වීඩීයෝ එකක්..මිනිසෙක් පරණ ශීතකරණයකට කොකා ගස්සන්න බලාගෙන ඉන්නේ..මේකේ ඇතුලේත් තියෙන්නේ පුපුරණ දෙයක්..ඉතින් පළමු වෙඩිල්ල තිබ්බාට පස්සේ ශීතකරණය විසින් මිනිසාට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරනවා..මම දන්නවා ඔබට මේක කියවන විටත් හිනා යනවා ඇති..මේ වගේ ශීතකරණ ඇත්තට තිබ්බොත් කොහොමට තියේවිද?

Share this post with your friends!