වෛද්‍ය ඉතිහාසයම වෙනස් කරමින් මහා හාස්කමක් සිදු උනා … මියදෙන්නට පණ අදිමින් සිටි සොයුරියව බදාගෙන ජීවය දුන් අපූරු නිවුන් සහෝදර ප්‍රේමයක්

Share this post with your friends!